• IX Zjazd Absolwentów
 • Platerka na sportowo
 • Ślubowanie klas I
 • Jesteśmy razem

Na ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz jego wypłatę wójt będzie miał dwa miesiące. Od 1 lipca do urzędów gmin będą trafiać pierwsze wnioski.

Zgodnie z rządowym programem rodzice będą raz w roku otrzymywać na uczące się dziecko 300 zł wyprawki. W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji tego programu; przepisy obowiązują od 1 czerwca.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia (dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia). 

Wsparcie finansowe przysługuje niezależnie od dochodu; trzeba jednak o nie wystąpić. Wniosek może złożyć matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). 

„Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+” – podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ostateczny termin to 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będzie ona konieczna jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Z danych MRPiPS wynika, że wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Treść rozporządzenia - TUTAJ.

Dobry-Startplakat-page-001-1Dobry-Startulotka-page-002Dobry-Startulotka-page-001

 

 

 

 

 

 

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

  FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

  UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU FCE!. W II LO będzie prowadzony kurs przygotowujący do egzaminu FCE organizowanego rokrocznie przez BRITISH COUNCIL. Zajęcia będą odbywały się w naszej szkole w poniedziałki na 8 godz. lekcyjnej. Chętni uczniowie proszeni są o

  Więcej...
 • First Certificate in English

 • Miejskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej

  Miejskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej

  W piątek, 12 października 2018 r. w II LO im. Emilii Plater odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem uroczystości był Prezydent – Pan  Dariusz Stefaniuk a honory gospodarza naszej szkoły pełnił Dyrektor placówki Pan Przemysław Olesiejuk. Przybyli również Wiceprezydent Miasta

  Więcej...
 • Finał Województwa w lidze LA z medalem

  Finał Województwa w lidze LA z medalem

  Bardzo dobre wieści napłynęły do nas z Lublina, gdzie 11.10.2018 r. na stadionie MOSiR-u rozegrany został Finał Województwa w Lidze Lekkoatletycznej. Reprezentacja szkoły dziewcząt w swoim historycznym debiutanckim  występie na zawodach tej rangi zajęła VI miejsce. Na uwagę zasługuje szczególnie

  Więcej...
 • 43 Olimpiada z Języka Angielskiego

  Serdecznie zapraszamy miłośników języka angielskiego do wzięcia udziału w 43 Olimpiadzie Języka Angielskiego. Zawody I stopnia odbędą się w naszej szkole 12 listopada 2018 roku. Zgłoszenia do udziału w olimpiadzie przyjmuje p. Beata Markiewicz w terminie do 19 października 2018 roku.

  Więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38