• IX Zjazd Absolwentów
 • Platerka na sportowo
 • Ślubowanie klas I
 • Jesteśmy razem

ZMIANY PLANU

środa 17.10.2018
zastępstwo dyżuru za p. M. Chwedczuk – p. M. Romaniuk
za p. E. Kwiatkowską-Drwięgę – p. B. Sadownik

 1. 1a - ------------------------,
  2a – historia i społeczeństwa s. 110 p. P. Buksiński,
  2de/1 (j. niem.) - ------------------------,
  3f - ------------------------;
 2. 1d/1 – j. angielski z 16.10 s. 208 p. S. Tumiłowicz,
  1d/2 – j. angielski z 1d/1 s. 208 p. S. Tumiłowicz,
  2d – historia i społeczeństwa s. 110 p. P. Buksiński,
  3e - ------------------------,
  3f - ------------------------;
 3. 2b/1 – j. francuski z 23.10 s. 115 p. M. Chwalczuk-Wrzosek,
  2b/2 – j. francuski z 2b/1 s. 115 p. M. Chwalczuk-Wrzosek,
  2h – historia i społeczeństwa s. 212 p. M. Mackiewicz,
  3e - ------------------------,
  3f - ------------------------;
 4. 2h/1 – lekcja biblioteczna p. M. Mikiciuk,
  3g - ------------------------;
 5. 2e/2 - -------------------------,
  3f - -------------------------,
  3g - ------------------------;
 6. 1g - ------------------------,
  2e/2 - -------------------------,
  3g - ------------------------;
 7. 1g - -------------------------,
  2e/2 - -------------------------;
 8. ---------------------------;

Wycieczka Wilno-Kowno-Troki – 2e/2(2 uczniów), 3d(11 uczniów), 3a(1 uczeń), 3b(10 uczniów), 3c(2 uczniów), 3e(2 uczniów), 3f(13 uczniów), 3g(3 uczniów) – opieka p. M. Górska, p. M. Chwedczuk, p. M. Borsuk